Zarząd Sekcji

Prezes                                      -Jakubowski Łukasz                   tel. 694 830 636

Skarbnik                                  -Bachera Artur                             tel. 695 193 990

Sekretarz                                 –