NOWY PLAN LOTÓW 2020

Poniżej plan lotowy gołębi dorosłych po poprawkach

Koszowanie gołębi na lot próbny IWNO odbędzie się 12.05.2020 od godz. 21.

Na punkcie wkładań obowiązują zasady reżimu sanitarnego.

W niedzielę 10.05.2020r. o godz. 14  na punkcie wkładań odbędzie się drukowanie protokołów przyporządkowania przez kostkę ESK “Górscy”.

Przypominam o konieczności wniesienia wszystkich opłat (składki członkowskie, spisy).

HODOWCY, KTÓRZY NIE UREGULUJĄ SKŁADEK NIE BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚCI WKŁADANIA GOŁĘBI.

Dobry lot

Kopia planlotw2020_70520_220639

INFORMACJA PREZYDENTA PZHGP

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, PZHGP wystąpiło pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem odnoszącym się do reżimu sanitarnego przy organizacji lotów gołębi pocztowych w okresie stanu epidemii.
W odpowiedzi z dnia 5 maja 2020 r. (znak: EP.NE.743.49.2020) Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego wskazał, że zaproponowana procedura kosztowania gołębi jest zgodna z rekomendacjami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
Wobec powyższego, informujemy, że wszelkie czynności dotyczące lotów mogą być podejmowane wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego zaakceptowanego przez inspekcję sanitarną.

Zapytanie z dnia z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz odpowiedź z dnia 5 maja 2020 r. stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.

Ponadto informujemy, że poszczególne regulaminy Mistrzostwa Polski, Intermistrzostwa oraz Lotu Narodowego oraz Regulamin Lotowo – Zegarowy podlegają stosowaniu odpowiednio do obowiązującego reżimu sanitarnego, tj. z uwzględnieniem uchwał Zarządu Głównego podjętych w dniu dzisiejszym, o czym poinformujemy osobnym komunikatem.

Krzysztof Kawaler

Prezydent PZHGP

OdpowiedGISzdnia5_124245_60520