Kostka ESK “Górski” podstawowe informacje

Film instruktażowy prezentujący prawidłowe podłączanie Kostki ESK
do Systemu ESK oraz drukarki. Film zawiera również podstawowe
informacje na temat działania Kostki ESK i podstawowe instrukcje
dotyczące jej użytkowania.

Film instruktażowy pokazujący zalecany sposób czyszczenia karty
pamięci przed jej użyciem razem z Kostką ESK.